Wijze Wolf privacy verklaring

De Europese wet General Data Protection Regulation, GDPR (in het Nederlands: Algemene verordening gegevensbescherming, AVG), is vanaf 25 mei 2018 van toepassing. Persoonsgegevens van consumenten en werknemers worden in deze wet beter beschermd en mensen krijgen meer controle over hun gegevens. De wet gaat in de hele Europese Unie gelden en vervangt de Nederlandse wet bescherming persoonsgegevens. In het kader van de nieuwe wet is Wijze Wolf onder andere verplicht openbaar te maken welke gegevens voor welk doel worden verzameld en verwerkt. Daarvoor dient deze privacyverklaring. Wijze Wolf hecht veel waarde aan de bescherming van persoonsgegevens en aan de rechten van personen die privacygevoelige informatie verstrekken.

Identiteit en bereikbaarheid
Wijze Wolf is als ZZP-er ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Arnhem, nummer  73470805  , en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het vestigingsadres van Wijze Wolf is: Ulftseweg 120, 7064 BG te Silvolde

Gerechtvaardigd belang / Grondslag van verwerking
Wijze Wolf verwerkt je persoonsgegevens omdat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De verwerking van persoonsgegevens is voor Wijze Wolf noodzakelijk om op correcte wijze de diensten te kunnen leveren. Wijze Wolf zal aan geen enkele organisatie, binnen of buiten de Europese Unie, persoonsgegevens doorverkopen.

Doel van het verzamelen van de gegevens
Voor de volgende doelen worden persoonsgegevens verzameld door Wijze Wolf:

  1. Contact opnemen
    Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Wijze Wolf via de website of via Facebook of LinkedIn. In het contactformulier op de website wordt alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een vraag te kunnen beantwoorden of een dienst te kunnen aanbieden.
  1. Correct uitvoeren van te leveren diensten
    Jouw gegevens worden verzameld als jij je aanmeldt voor een training of coachingstraject. Dit is noodzakelijke voor het afhandelen van de betaling tegen de te leveren dienst. Hiervoor worden allen de benodigde gegevens gevraagd om de factuur op te kunnen stellen en versturen.

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, E-mail, (in geval van automatische incasso) je bankrekeningnummer.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar zonder de uitdrukkelijke toestemming van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wijze-wolf.nl
Wij verwijderen dan deze informatie.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Jouw gegevens worden bewaard door Wijze Wolf maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren.

  • Bezoekers van de website kunnen een contactformulier invullen. Zij dienen hun naam, e-mail adres en het berichtenvak in te vullen voor antwoord. De opgeslagen gegevens worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
  • Gegevens die worden verzameld ten behoeve van de coaching en/of training zelf zullen tot maximaal twee jaar terug worden bewaard.
  • Gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

De gegevens die Wijze Wolf ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v. de host Strato. Als jij contact opneemt via de formulieren van de website of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Strato.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mocht het nodig zijn om de gegevens die jij hebt gedeeld met Wijze Wolf met andere partijen te delen (bijvoorbeeld voor het aanbieden van een dienst bij samenwerking), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd. Wijze Wolf verstrekt uitsluitend aan derden als dit absoluut nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wijze Wolf slaat IP-adressen op en maakt gebruik van functionele cookies om de website goed te laten functioneren. De cookies worden gebruikt voor een goede werking van onze online formulieren. U krijgt een melding dat er cookies worden verzameld. Indien u vervolgens door gaat met het surfen op de site, geeft u automatisch toestemming voor het verzamelen van de cookies. Ook als u op akkoord klikt geeft u toestemming voor het verzamelen van cookies.

Wijze Wolf maakt gebruik van Google Analytics voor het verzamelen van statistieken. Deze geven ons  inzicht in het aantal unieke views per pagina, de doorverwijzende zoekmachines, populaire zoekopdrachten, populaire webpagina’s en het aantal clicks. De gegevens van bezoekers zijn geanonimiseerd. Je kunt in je webbrowser de optie voor cookies uitschakelen. Houd er dan rekening mee dat de website mogelijk niet meer goed werkt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
Je hebt het recht om te allen tijde je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Wijze Wolf. Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Wijze Wolf een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van jou bewaren in een computerbestand naar jou te sturen of naar een andere, door jou genoemde organisatie. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar het info@wijze-wolf.nl  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Wijze Wolf wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via deze link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wijze Wolf neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De verzending van alle privacygevoelige gegevens vindt plaats met een versleutelde, beveiligde https-verbinding via het internet. Je herkent deze beveiliging aan het kleine slotje voor de URL. De virus- en softwarescanners worden steeds up-to-date gehouden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met Wijze Wolf via info@wijze-wolf.nl

Wettekst AVG
Wijze Wolf kan de privacyverklaring wijzigen door tekst toe te voegen, te verwijderen of te veranderen, bijvoorbeeld indien de wettekst AVG in enig opzicht wijzigt. We hebben ons best gedaan deze privacyverklaring zo begrijpelijk mogelijk te schrijven. Wil je de originele wettekst lezen, zoals vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie? Klik op de link: https://avls.nl/wp-content/uploads/2018/05/AVG-definitief.pdf

Plichten
Wijze Wolf behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Wijze Wolf dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Wijze Wolf te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via info@wijze-wolf.nl