natuur op recept

Natuur op recept

Schotland heeft de primeur. Vanaf begin oktober 2018 mogen artsen daar natuur op recept voorschrijven aan hun patiënten. Hoewel het nu voor het eerst daadwerkelijk door de medische wereld mag worden voorgeschreven, is natuurlijk al veel langer bekend dat de natuur een heilzame werking heeft op je gezondheid.

De helende werking van wandelen

Verschillende wetenschappelijk onderzoeken hebben inmiddels aangetoond dat de natuur een positief effect op je gezondheid heeft. Er is aangetoond dat  90 minuten per dag wandelen in een bosrijke omgeving depressie tegengaat. Het zorgt voor een daling van de bloeddruk en minder angst en stress gevoelens. Verder zou het wandelen in de natuur agressie tegengaan en zelfs bepaalde AHDH symptomen lijken te verminderen. Dat is nogal wat. Vooral voor mensen met diabetes, depressie of een burn-out en hartziektes lijkt het bijzonder effectief om wat vaker de natuur op te zoeken

Ook in eigen land is onderzoek gedaan naar de effecten van de natuur op onze gezondheid.  Agnes van den Berg, Groningse hoogleraar natuurbeleving, toont in haar rapport ‘Effectmeting wandelcoaching‘ aan, dat wandelcoaching aantoonbare significante positieve effecten heeft op (werk)stress, welzijn en gezondheid.

Een hond is gezond

Niet alleen wandelen is bewezen gezond, ook is aangetoond dat er behoorlijk wat positieve effecten ontstaan in het contact tussen mens en hond. Zo is er bijvoorbeeld verband te leggen tussen bloeddruk en het contact met honden. Verschillende studies hebben aangetoond dat zowel hartslag als bloeddruk verlaagd worden door het contact met de hond. Positieve effecten worden zichtbaar door het meten van neurotransmitters en hormonen. Deze hormonen en neurotransmitters spelen een rol bij het ervaren van plezier, genot en het onderdrukken van pijn en hebben hierdoor een positieve invloed op bepaalde sociale gedragingen. De hormonale verandering die in gang wordt gezet door het contact met de hond maken dat er ook op psychologisch en sociaal gebied winst te behalen is. Zo heeft het contact met de hond bijvoorbeeld een positief effect op het empathisch vermogen. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen met een hond aanzienlijk hoger scoorden op het empathisch vermogen dan kinderen zonder hond. Daarbij was zichtbaar dat de scores hoger werden naarmate het kind een sterkere band had met de hond.

Zorgverzekering

Mooi hoor al die onderzoeken. Maar voor mij hebben ze eigenlijk niets nieuws gebracht. Dagelijks zie ik de effecten van het contact met de hond bij kinderen. Regelmatig krijg ik van mensen te horen dat zij zo enorm veel baat hebben gehad bij onze coachwandeling. En zelf merk ik ook nog zo vaak dat de natuur en het contact met mijn honden mij zo goed doet. Toch ben ik blij met de onderzoeken en vooral met de resultaten. Het is nodig om Nederland in beweging te krijgen. Nee, dan bedoel ik niet de mensen met hulpvragen. Ik bedoel de overheid. Want waar blijven de verzekeringen? Wanneer zien die in wat de meerwaarde is van de natuur?

Nou zorgverzekeraar Menzis loopt hierin voorop. Zij ziet de positieve effecten van wandelen en speelt daar mooi op in. Samen met natuurmonumenten is er een app ontwikkeld met wandelroutes om mensen in beweging te krijgen. Ook in het contact met honden zien ze meerwaarde. Er is zelfs een commercial waarin ze promoten om op de werkvloer een hond te hebben, dit om stress bij de werknemers te verminderen. Absoluut een mooi initiatief hoor, maar persoonlijk zou ik het ook wel kunnen waarderen als ze natuurcoaching dan ook zouden vergoeden. Maar misschien komt dat in de toekomst, als ook in Nederland natuur op recept verkrijgbaar wordt.

natuur als coach

Natuur als coach

Wat is natuurcoaching?

Natuurcoaching is eigenlijk een heel breed begrip. Het is een verzamelnaam voor verschillende vormen van coaching waarbij elementen uit de natuur worden ingezet als coachtools. Natuur in de breedste zin van het woord. Je kunt letterlijk naar buiten, de natuur ingaan, de bossen, de duinen, het strand of de bergen. Maar ook het werken met dieren als co-coaches is een vorm van natuurcoaching. Je kunt het houden bij wandelen, maar ook sportiever aanpakken, zoals outdoor coaching. Tuintherapie valt ook onder natuurcoaching, dit is in de stad net zo goed te organiseren als op het platte land. Tegenwoordig valt het inzetten van de wijsheden van de oeroude natuurvolken ook onder natuurcoaching. Verder kan je de natuur ook als metafoor gebruiken en op die manier gewoon binnen in een praktijkruimte bezig zijn met natuurcoaching. Zelf maak ik vooral gebruik van een combinatie van wandelcoaching en coaching met (wolf)honden.

Wandelcoaching

De meest voor de hand liggende vorm van natuurcoaching is misschien wel de wandelcoaching.  De coach neemt de cliënt mee naar buiten om samen tijdens een wandeling het coachgesprek te voeren. Natuur is overal om ons heen, dus dit kan net zo goed in een stadspark als in een groot natuurgebied. Zelf ben ik woonachtig in de Achterhoek, vlakbij het prachtige Bergherbos, gemeente Montferland. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ik mijn cliënten graag meeneem het bos in. Het eerste voordeel is dat je naast elkaar loopt en niet tegenover elkaar zit. Dit maakt het vaak makkelijker om te praten. Bovendien worden door de lijfelijke ervaring het gevoel en de intuïtie aangesproken, dit zijn belangrijke natuurlijke vormen van weten. Gevoel en intuïtie zitten in de rechter hersenhelft. Tegenwoordig wordt bij de meeste mensen de linker hersenhelft veel vaker aangesproken. Op ons werk zijn we vooral bezig met logica, cognitieve vaardigheden en denkprocessen. Door in de natuur te werken, breng je de beide hersenhelften weer in balans. Zelf werk ik erg intuïtief, wellicht ook een gevolg van het buiten werken. Ik kijk wat er bij de cliënt ontstaat en probeer daarop in te spelen. Ik maak gebruik van metaforen en van natuur voorwerpen. Oplossingen heb ik niet, ik stel vragen en laat je ervaren, hierdoor ontstaat het antwoord als vanzelf, vanuit jouw eigen natuurlijke weten.

Coaching met honden

Naast de pracht en kracht van het bos, kan het ook zijn dat ik één van mijn honden meeneem tijdens de coachingssessie. Een hond is heel zuiver en direct in zijn communicatie. Door de reactie van de hond op de intenties van jou als cliënt krijg je veel informatie over en inzicht in jouw eigen gedrag. Het kan zijn dat ik als coach specifieke opdrachten geef, die je met de hond zou kunnen doen. Het kan ook zijn dat we het een beetje laten afhangen van de situatie. Het coachen met honden wordt ook wel eens spiegelen genoemd. De hond houdt jou als het ware een spiegel voor, hij laat je ervaren wat het effect van jouw gedrag is. Coachen met de hond is daarom, net als het wandelcoachen, een vorm van ervaringsleren. Hierdoor ontstaat een mooi proces. Van ervaren, naar herkennen en bewust worden. Daarna de mogelijkheid om te experimenteren met gedrag en tot slot het maken van keuzes en deze toepassen in jouw dagelijks leven.